Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

W dniu 6 listopada 2014 Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku świętował 25-lecie istnienia. Uroczystości odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Raciążku. Wśród licznie przybyłych gości byli: Wioletta Wiśniewska – Starosta Aleksandrowski, Dariusz Wochna – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesława Słowińska – Wójt Gminy Raciążek, Andrzej Olszewski – Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, Radni Powiatu i Gminy Raciążek, przedstawiciele jednostek powiatowych i gminnych. Nie zabrakło również obecnych i emerytowanych pracowników oraz mieszkańców Zakładu. Uroczystości rozpoczęły się od wystąpienia Dyrektora SP ZLO w Raciążku, który przedstawił jak na przestrzeni 25 lat zmieniał się Zakład. Dyrektor mówił o inwestycjach, które były sukcesywnie realizowane. W 2000 r. zmodernizowano kotłownię. W roku 2006 unowocześniono dział żywienia, a w 2008 r. rozbudowano salę gimnastyczną. Natomiast w latach 2009-2011 funkcjonujące w Zakładzie 3 oddziały przeszły gruntowną modernizację. Kolejna seria inwestycji i zakupów datuje się od roku 2012. W tym roku m.in. zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, zakupiono sprzęt do pralni, wybudowano altanę ogrodową i zainstalowano elektroniczny system ewidencji czasu pracy. W roku 2013 SP ZLO wzbogacił się o nowy mikrobus zakupiony dzięki dofinansowaniu z PFRON. Po uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykonano również pierwsze nasadzenia wokół budynków Zakładu. W 2013 r. zakupiono również nowy sprzęt kuchenny, wybudowano rezerwowe źródło wody i zmodernizowano system ogrzewania. Ponadto podłączono placówkę do gminnej sieci kanalizacji, dzięki czemu dziś możliwa jest utylizacja zakładowej oczyszczalni ścieków. W roku 2014 po otrzymaniu dofinansowania z PFRON Zakład został wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. W tym roku zmienił się również wygląd zewnętrzny SP ZLO. Po uzyskaniu kolejnego dofinasowania z PFRON zmodernizowano wejście główne – schody zewnętrzne i pochylnię. Budynek zawdzięcza swe nowe oblicze również, zakończonym październiku br., remontowi elewacji oraz licznym nasadzeniom wokół obiektu.

Po wystąpieniu Dyrektora przystąpiono do składania życzeń i gratulacji. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia części artystycznej, która rozpoczęła się od występu Teatrzyku „Kukiełka”, składającego się z mieszkańców Zakładu. Potem uroczystość uświetnił występ Grupy Artystycznej „ZBRAT” ze Zbrachlina. Obchodom jubileuszu towarzyszyła również wystawa prac wykonanych przez mieszkańców i prezentacja ich osiągnięć.