W dniu 29 lutego 2012 roku o godzinie 11:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku, miało miejsce pożegnanie odchodzącego z pracy Dyrektora Pana Andrzeja Karaśkiewicza, pełniącego tę funkcję od początku istnienia Zakładu. Spotkanie było inicjatywą pracowników wraz z obecnym Zarządcą Zakładu Panem Wojciechem Marjańskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele mieszkańców, długoletni pracownicy wraz z Proboszczem miejscowej parafii ks Marianem Kuszyńskim oraz reprezentant Rady Społecznej w osobie Pana Krzysztofa Czajki.