1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski.
W tym roku mija 81 rocznica wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku.
Teatrzyk KUKIEŁKA przygotowując inscenizację słowno-muzyczną uczcił pamięć o  tym tragicznym wydarzeniu.
 
„Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary
dla tych, którzy odeszli, dla tych co zostają.
Wszystko staje się jednym: żywe …

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni Teatrzyk KUKIEŁKA przygotował inscenizację słowno muzyczną, która została zaprezentowana w ogrodzie różanym.
Dla każdego człowieka przyjaźń oznacza coś innego. Czasem przyjacielem nazywamy kogoś, z kim spędzamy dużo czasu i dzielimy podobne zainteresowania. Przyjacielem może być też ktoś, z kim dobrze się rozumiemy i pomagamy sobie w trudnych chwilach. Przyjaciele mogą być …

Ogród różany jest jednym z założeń hortiterapii. Przebywanie w ogrodzie dostarcza nam bardzo dużo wrażeń zmysłowych, które nas uspakajają, odprężają, ale też pobudzają w nas fascynację i zaciekawienie światem przyrody.
Nasz ogród to także ogród sensoryczny – to taki, gdzie wszystkie zmysły są pobudzane, gdzie pacjenci nie tylko są biernymi obserwatorami, ale również mogą dotknąć, posmakować …

Na terenie rekreacyjnym Zakładu odbyło się uroczyste powitanie lata.
Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 czerwca a 23 września. Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a …