Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo Opiekuńczy pomaga swoim pacjentom realizować potrzeby religijne. W tym celu powstała Grupa Modlitewna ARKA, którą opiekują się pracownicy terapii zajęciowej. Do ich zadań należy twór merytoryczny i wspólne prowadzenie spotkań modlitewnych. W obecnej chwili ze względu na Wielki Post, w każdy piątek będzie odbywać się sprawowanie Drogi Krzyżowej.  Pacjenci i terapeuci wspólnie będą modlić się w różnych intencjach. Stacje Drogi Krzyżowej, zdobiące Kaplicę Zakładu, zostały wykonane w ramach terapii zajęciowej.

Droga Krzyżowa to jedno z dwóch najważniejszych nabożeństw podczas Wielkiego Postu. Ma ono przypominać wiernym o męce, jaką musiał przeżyć Jezus w celu odkupienia ludzkości.

W dniu dzisiejszym pacjenci wspólnie z terapeutami modlili się w intencji wszystkich matek.