Od 28 lutego w każdy piątek Wielkiego Postu  pracownicy terapii zajęciowej wraz z pacjentami będą prowadzić nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Oprócz modlitwy wszyscy śpiewają pieśni oraz w skupieniu polecają swoje intencje.