Jakże pięknym świętem jest Dzień Matki. Z tego powodu działający w naszym Zakładzie Teatrzyk KUKIEŁKA pod kierownictwem Pani Karoliny Wójcik przygotował przedstawienie słowno muzyczne.
W ten szczególny dzień u wielu osób można było zauważyć łzę w oku.