Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

W dniu 18 czerwca 2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku, na mocy umowy o powierzenie grantu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Bydgoszczy, stał się uczestnikiem projektu grantowego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. W ramach projektu, zgodnie z zarządzeniem nr 85/2021 DEF Prezesa NFZ z dnia 06.05.2021 r. w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, Zakład otrzymał środki finansowe, w wysokości 593 225,82 zł, na dodatkowe wynagrodzenia oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego (osób sprzątających i kuchenkowych), którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – w 2020 r. musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.