Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym skupiamy się na możliwości zaspokojenia zgodnie z wyznaniem, indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb religijnych naszych pacjentów.Ze względu na ścisły związek między dobrostanem duchowym a stanem zdrowia bardzo istotne jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb religijnych naszych pacjentów. Wiara w Boga stanowi pozytywny impuls procesu leczenia. Często zapomina się, że zdrowie oznacza nie tylko psychiczne, fizyczne, społeczne i ekonomiczne dobro pacjenta, ale także jego duchowe samopoczucie, które jest warunkiem zdrowia człowieka w takim samym stopniu, jak inne.W naszej placówce bardzo prężnie funkcjonuje Grupa Modlitewna ARKA, nad którą roztacza opiekę merytoryczną Pan Radosław – terapeuta zajęciowy, prowadząc codzienne spotkania modlitewne z koronką do Miłosierdzia Bożego. Ponadto w zależności od okresu roku liturgicznego prowadzi miedzy innymi: drogę krzyżową, spotkania z Litanią oraz modlitwę różańcową.