Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

W dniu 31 maja 2019r. Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo Opiekuńczy w Raciążku po raz kolejny był organizatorem Integracyjnego Spotkania z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych w Raciążku.
W Spotkaniu uczestniczyli:

 • Pacjenci SPZLO Raciążek,
 • Zespół Szkół Raciążek,
 • DPS Zakrzewo,
 • ŚDS Aleksandrów Kujawski,
 • WTZ Aleksandrów Kujawski,
 • ŚDS Nieszawa,
 • WTZ Karczemka,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 3 Aleksandrów Kujawski,
 • Wolontariusze Hospicjum Bożego Miłosierdzia Raciążek.

Aktywizacja oraz prawidłowa organizacja zajęć terapeutycznych i czasu wolnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym w Raciążku stanowić może niewyczerpalne źródło możliwości wychodzenia naprzeciw specyficznym potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Dzięki tej inicjatywie można zrealizować wielowątkowe cele:

 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie właściwych postaw prospołecznych,
 • zachęcenie do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
 • zwrócenie uwagi na konieczność przeciwdziałania marginalizacji osób niepełnoprawnych,
 • uwrażliwienie na zagadnienie niepełnosprawności,
 • motywowanie do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi,
 • doświadczanie zespołowego działania oraz przeżywania.