Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

W dniu 25 sierpnia 2012 roku, od godz. 10:00 mieszkańcy SPZLO gościli w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie odbył się IX SIERPECKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zorganizowany przez Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa na życie”, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sierpca – Marka Kośmidra.

Mieszkańcy Zakładu uczestniczyli w: części oficjalnej, konkursach z nagrodami, turniejach, grach i zabawach integracyjnych, zabawie tanecznej oraz w wielu innych atrakcjach.

Dzięki gościnności Muzeum Wsi Mazowieckiej mogli także podziwiać i zwiedzić znajdujący się tam zespół skansenowy.