Teatrzyk KUKIEŁKA przedstawił inscenizację słowno – muzyczną „Jasełka”.
Stroje, dekoracje oraz oprawa muzyczna do przedstawienia zostały przygotowane przez terapię zajęciową.