Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Po raz czwarty pacjenci Zakładu brali udział w Programie aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy-II”, który był zrealizowany przez powiat aleksandrowski przy wsparciu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W programie oprócz nas udział brali także: pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi ze szkół specjalnych w Aleksandrowie Kujawskim.
W naszym przypadku program obejmował:

  • Warsztaty rozwijające zainteresowania prowadzone przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie.
  • Kurs kwalifikacyjny w zawodzie ogrodnika – konserwator terenów zielonych.
  • Zajęcia usprawniające realizowane podczas zajęć fitness – ZUMBA.
  • Wycieczkę do Warszawy.
  • Szkolenie dla pracowników biorących udział w działaniach programu.
  • Zabawę Andrzejkową.
  • Konferencję podsumowującą.