ADRES

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

ul. Przedmiejska 1
87-721 Raciążek

TELEFON

cent. 54 283 10 00
fax. 54 283 10 03

E-MAIL

spzlo@spzlo-raciazek.pl