Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w ramach Hortiterapii powstał ogród warzywny ze szklarnią oraz ogród sensoryczny (tak zaprojektowany, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe w większym stopniu niż zwykle-zapach, dotyk).
Działania te zostały w całości zarówno zaprojektowane jak i wykonane przez terapię zajęciową.