Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.


W 2013 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zostało zrealizowane przedsięwzięcie pn.:Wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja terenów zielonych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku” .

Podstawowym założeniem ww. przedsięwzięcia było wykonanie, na terenie przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku, nasadzeń 288 sztuk materiału roślinnego o łącznej wartości 10 000 zł (w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW to 9 000 zł).

logo_cmyk