Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2021 nr 1/2021

Zamawiający:

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo -OpiekuńczyKrajowy numer identyfikacyjny: REGON     910 861 864  
Adres: (ulica, nr domu/lokalu)     Przedmiejska 1  
Miejscowość: RaciążekKod pocztowy:   87-721Kraj:       Polska  
Adres strony internetowej:  www.spzlo-raciazek.pl  
Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.plNumer telefonu kontaktowego:  54 283 10-05  
Rodzaj zamawiającego:     samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
Pozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia /bez podatku od towarów i usług/Przewidywany termin wszczęcia postępowaniaInformacje dodatkoweInformacja na temat aktualizacji
ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1Założenie instalacji fotowoltaicznej  Art. 275 ustawy570 000,00III kwartał
1.1.2Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową  Art. 275 ustawy463 000,00III kwartał
DOSTAWY
1.2.1Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz pozostałych produktów leczniczychArt. 275 ustawy691 628,00IV kwartał
1.2.2Dostawa mięsa  Art. 275 ustawy202 931,00IV kwartał
1.2.3Dostawa mleka  Art. 275 ustawy153 978,00IV kwartał