Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Wersja nr 2

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2021 nr 2021/BZP 00008886/01/P
ZAŁĄCZNIK PDF DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Wersja nr 2

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2021 nr 2021/BZP 00008886/02/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 19.02.2021 nr 2021/BZP 00008886/01/P)

ZAŁĄCZNIK PDF DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2022 nr 2022/BZP 00083372/01/P

ZAŁĄCZNIK PDF DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2
Wersja nr 2
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2022 nr 2022/BZP 00083372/02/P

ZAŁĄCZNIK PDF DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2023 nr 2023/BZP 00041238/01/P

ZAŁĄCZNIK PDF DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3
Wersja nr 2
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2023 nr 2023/BZP 00041238/02/P

ZAŁĄCZNIK PDF DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 4
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2024 nr 2024/BZP 00061885/01/P

ZAŁĄCZNIK PDF DO POBRANIA