Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
SEBASTIAN SOBIERAJSKI

przyjmuje w pokoju w budynku administracyjnym Zakładu lub oddziałach w dniach: ostatni czwartek miesiąca w godzinach: od 7.15 do 15.15 Kontakt z Rzecznikiem:

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

ul. Przedmiejska 1 87-721 Raciążek

telefon: 664-014-587

e-mail: s.sobierajski@rpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta:

Telefoniczna Informacja Pacjenta

8oo 190 590

czynna w godz. 8.00 -18.00 od poniedziałku do piątku (także z telefonów komórkowych)

Przydatne informacje (linki):

1/ plakat informacyjny o prawach pacjenta:

https://www.gov.pl/web/rpp/plakat-informacyiny-o-prawach-pacjenta

2/ Jednym Głosem dla Psychiatrii” – do pobrania kwartalnik Rzecznika Praw Pacjenta poświęcony wszystkim, którym dobro psychiatrii leży na sercu:

https://www.gov.pl/web/rpp/kwartalnik-iednvm-glosem

3/ mapa szpitali psychiatrycznych w kraju oraz Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/szpitale-psychiatryczne-i-rzecznicy