W związku z szczepieniami pacjentów przeciw chorobie wywołanej wirusem SARS-COV-2(COVID-19) poniżej dokumenty dla opiekunów prawnych:

Załącznik nr 1: Kwestionariusz i oświadczenie

Załącznik nr 2: Zgoda na przekazanie danych osobowych