Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Jednym z działań terapeutycznych jakie są przeprowadzane w naszej placówce podczas zajęć z pacjentami jest teatroterapia, która mieści w swoim zakresie: dramatoterapie, psychodramę oraz odgrywanie ról.Poprzez odgrywanie ról pacjenci stają się wrażliwi na uczucia innych i lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi współpracy.Oddziaływania teatro-terapeutyczne pozwalają im na całościowy rozwój, z uwzględnieniem jego strefy poznawczej, emocjonalnej i psychoruchowej. Ta metoda pracy pozwala na ćwiczenie inteligencji wielorakich oraz na odkrywanie uzdolnień pacjentów i wspieranie ich rozwoju.W naszej placówce od wielu lat działa Teatrzyk KUKIEŁKA, nad którym opiekę merytoryczną pełni Pani Kamila – referent ds. kulturalno-artystycznych. To ona skupia wokół siebie wszystkich chętnych do udziału w inscenizacjach słowno-muzycznych.