Jak każdego roku cała społeczność Zakładu, dyrekcja, personel, kapłani oraz zaprzyjaźnieni zaproszeni goście wspólnie wysłuchali modlitwy, przełamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej.