Pacjenci SPZLO brali udział w V Olimpiadzie HEFAJSTOSA, która  odbyła się na Miejskim Stadionie OSiR we Włocławku.
Nasi pacjenci startowali w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych: rzucie kulą oraz biegu na dystansie 50 m. Zdobyliśmy drugie miejsce  w kategorii kobiet.