Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu LeczniczoOpiekuńczego w Raciążku w warunkach rynkowych sprawia, że wymagania dotyczące jakości świadczonych usług medycznych wykonywanych w zgodzie z wiedzą, etyką zawodową oraz obowiązującym ustawodawstwem odgrywają coraz ważniejszą rolę.

Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami oraz wśród społeczności lokalnej Samodzielny Publiczny Zakład LeczniczoOpiekuńczy w Raciążku wdrożył System Zarządzania Jakością według normy PNEN ISO 9001:2009, w następującym zakresie:

 „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Świadczenia opiekuńczolecznicze psychiatryczne dla dorosłych”.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 potwierdza, że system zarządzania jakością Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku pomyślnie przeszedł badanie zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009, określającą najlepsze praktyki zarządcze.