Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy związani jesteśmy od wielu lat, poprzez nasze wsparcie  w licytacji przedmiotów w Gminnym Ośrodku Kultury w Raciążku, Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku oraz Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

Zakład kilkukrotnie został obdarowany przez Fundację WOŚP, za co bardzo dziękujemy.

Również w tym roku przekazujemy prace wykonane w ramach terapii zajęciowej. Jako pierwszy nasze prace otrzymał Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku.