“Tchnienie wiosny”Radosne słońce złote promienie
Z dobroci serca zsyła na ziemię
Życie pulsuje wiosennym tchnieniem
Ze snu się budzi wszelkie stworzenie


Ks. Andrzej Świecha