Mieszkańcy naszego Zakładu wspólnie z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy odwiedzili czworonożnych podopiecznych Schroniska dla psów w Toruniu. Każdy z uczestników spotkania dostał pod opiekę jednego z piesków i wspólnie udali się na spacer w piękne okolice Wisły. Spotkanie to było jednym z elementów wspólnego projektu PSYjaciele.