Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

W dniu 30 marca dzięki Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Toruniu otrzymaliśmy wsparcie w postaci materiałów i środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” .Wśród otrzymanych materiałów znajdowały się między innymi: rękawiczki jednorazowe ochronne, termometry bezdotykowe oraz maseczki jednorazowe.Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości otrzymania tak ważnych w tym czasie materiałów.