Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Na zaproszenie Pana Wojciecha Rychtera – pomysłodawcy i  inicjatora Mazowieckich Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych w Sierpcu pacjenci Zakładu uczestniczyli w XI Mazowieckich Dniach Integracji Osób Niepełnosprawnych, XV Sierpeckich Dniach Osób Niepełnosprawnych oraz Konkursie Tańca Ludowego. Wydarzenie to ma charakter rodzinnego pikniku. Pacjenci mogli zwiedzić ekspozycję „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” wzbogaconą pokazami prac i zwyczajów wiejskich oraz rękodzieła ludowego. Wzięli też udział w zabawie „na dechach”, podczas której grała dla nich prawdziwa wiejska kapela. A w konkursie tańca ludowego zdobyli drugie miejsce.