Pacjenci SPZLO po raz kolejny na zaproszenie Starosty Aleksandrowskiego wzięli udział w XII Powiatowych prezentacjach Wielkanocnych, podczas, których prezentowane były bogate tradycje Wielkanocne.
Uczestnicy Terapii Zajęciowej zaprezentowali swoje palmy Wielkanocne, pisanki, zające oraz wiele innych prac związanych z Wielkanocą.