5 września 2015 r. odbył się XXVII MINIMARATON INTEGRACYJNY
,,BIEG SOLNY”, w którym jak zwykle wzięli udział pacjenci SPZLO.
Minimaraton Integracyjny ,,Bieg Solny” to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez tego typu w Polsce. Startują w niej zawodnicy z całego kraju oraz zagranicy – osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi, a także biegacze sprawni.