W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym skupiamy się na możliwości zaspokojenia zgodnie z wyznaniem, indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb religijnych naszych pacjentów.Ze względu na ścisły związek między dobrostanem duchowym a stanem zdrowia bardzo istotne jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb religijnych naszych pacjentów. Wiara w Boga stanowi pozytywny impuls procesu leczenia. Często zapomina się, że zdrowie oznacza …

Jednym z działań terapeutycznych jakie są przeprowadzane w naszej placówce podczas zajęć z pacjentami jest teatroterapia, która mieści w swoim zakresie: dramatoterapie, psychodramę oraz odgrywanie ról.Poprzez odgrywanie ról pacjenci stają się wrażliwi na uczucia innych i lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi współpracy.Oddziaływania teatro-terapeutyczne pozwalają im na całościowy rozwój, z uwzględnieniem jego strefy poznawczej, emocjonalnej …

Artykuł gazety Aleksandrowskiej, na temat pandemii w SPZLO

W ten szczególny dzień jakim jest Wielki Piątek podczas uroczystej drogi krzyżowej modliliśmy się o zdrowie dla wszystkich pacjentów, pracowników i za nasze rodziny. Diakon Piotr Grabski dokonał poświecenia potraw.Znalazł się także słodki upominek dla naszych pacjentów.

Święcenie potraw w kaplicyPotrawy poświęcone podczas liturgii w kaplicy