Zachęcamy do obejrzenia galerii

W dniu 05.06.2012. na terenie SPZLO odbyło się I Integracyjne Spotkanie z okazji Dnia Dziecka. W czasie imprezy odbyły się liczne konkursy zabawy i występy artystyczne. Duża liczba uczestników i zadowolenie najmłodszych potwierdziło potrzebę organizacji tego typu spotkań.
Współorganizatorami uroczystości byli.:
–       Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo Opiekuńczy w Raciążku,
–       Zespół Szkół w Raciążku,
–       Wójt Gminy w Raciążku …

W dniu 29 lutego 2012 roku o godzinie 11:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku, miało miejsce pożegnanie odchodzącego z pracy Dyrektora Pana Andrzeja Karaśkiewicza, pełniącego tę funkcję od początku istnienia Zakładu. Spotkanie było inicjatywą pracowników wraz z obecnym Zarządcą Zakładu Panem Wojciechem Marjańskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele mieszkańców, długoletni pracownicy wraz z …