Pacjenci Zakładu mile spędzają czas podczas zajęć muzycznych wspólnie śpiewając i tańcząc.
Zajęcia muzyczne są jedną z form rehabilitacji prowadzonej w SPZLO.