Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneMontaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynku SPZLO przy ulicy Przedmiejskiej w miejscowości Raciążek SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1 1.5.2.) Miejscowość: Raciążek 1.5.3.) Kod … Czytaj dalej Zamówienia Publiczne