Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wdrożenie wraz z instalacją i konfiguracją systemu do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej oraz ruchu chorych i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  3. Załącznik nr 1 do OPZ
  4. Załącznik nr 2 do OPZ
  5. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podwiązań
  6. Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy wzór
  7. Załącznik nr 4 – wzór umowy
  8. Zapytanie ofertowe pliki PDF

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności.