Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

W SPZLO jak co roku pacjenci gościli zaprzyjaźniony zespół Zbrat ze Zbrachlina. Artyści – amatorzy przygotowali autorskie przedstawienie okolicznościowe. Brawom i bisom nie było końca.
Czekamy na kolejne inscenizacje.